Update 14 oktober.

Ondanks alle Coronaprehikelen kunnen de winterlessen starten. Lees hiernaast enkele maatregelen.