Voorwaarden

Inloggen, lesreglement en privacyvoorwaarden

Als je inschrijft voor les, ga je akkoord met het reglement en de voorwaarden en krijg je een persoonlijke toegangscode voor selfservice.

Inloggen

Hier kunt u inloggen. Heeft u nog geen toegangscode of weet u uw wachtwoord niet meer, dan kunt u zich registreren. Via “Wisselen” (ook wel “Ouderlijk toezicht” genoemd) kunt u met elkaar meekijken en voor elkaar reserveringen maken en inschrijvingen doen. Zo kunnen bijvoorbeeld ouders hun kinderen inschrijven voor les. Deze functie stelt u in via de APP.

Wel of niet inloggen?

Inloggen is alleen noodzakelijk voor het reserveren van losse lessen. Dat is zo gedaan vanwege speciale regelingen. Inloggen is dus niet nodig als u alleen wilt inschrijven voor de series lessen of evenementen.

 

Lesreglement

Als je inschrijft voor les, ga je akkoord met dit reglement.

 • Inhaallessen volwassenen. Zomertennis: De eerste twee door weersomstandigheden uitgevallen lessen worden ingehaald. Wintertennis: De eerste drie door weersomstandigheden uitgevallen lessen worden ingehaald. Inhaallessen die door weersomstandigheden niet door kunnen gaan worden niet ingehaald. Lessen die begonnen zijn worden niet ingehaald.
 • Voor de jeugd zijn er geen inhaallessen in het zomerseizoen. In het winterseizoen worden de eerste drie door weersomstandigheden uitgevallen groepslessen ingehaald.
 • Privé- en duolessen worden allemaal ingehaald.
 • Lessen die zijn uitgevallen om een andere reden dan het wegblijven van de cursist, zullen in de vrijspeelperiode worden ingehaald.
 • Onder een lesuur wordt verstaan een tijdseenheid van 50 minuten.
 • Annuleren van een cursus is mogeljk tot 14 dagen voor aanvang.
 • Annuleren van een losse afspraak kan tot 48 uur voor aanvang. Bij andere wijze van annuleren wordt het verschuldigde lesgeld geheel in rekening gebracht.
 • Een ieder die wenst deel te nemen aan een cursus dient een eigen inschrijfformulier in te leveren.
 • Met voorkeursgrootte van de groep, opmerkingen en wensen zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden, maar als voor bepaalde tijden teveel of te weinig belangstelling is, zal geschoven moeten worden. Vult U dus a.u.b. zoveel mogelijk tijden in waarop U beschikbaar bent.
 • De groepsgrootte is bepalend voor het lestarief. Is de indeling niet conform je keuze van het lestype, dan wordt het aantal lessen (zonder overleg) of het lestarief (in overleg) verhoogd of verlaagd naar rato het aantal personen in de groep.
 • Restitutie van de lesgelden als gevolg van ziekte of blessure van de leerling is niet mogelijk. Niet verschijnen op de les is dus voor eigen rekening. Als service biedt de tennisschool u de mogelijkheid om lessen in te halen. Het is geen garantie dat een gemiste les ook daadwerkelijk ingehaald kan worden.
 • Het volgen van een cursus is voor eigen risico.
 • Tennisschool Haarlemmermeer stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade welke tijdens de lessen zijn ontstaan.
 • Deelname aan de cursus impliceert akkoord te gaan met het lesreglement.
 • In alle gevallen waarin dit lesregelement niet voorziet beslist de organisatie van de tennisschool.

Vragen? Neem contact op! Bel 06-53875147 of e-mail info@tennisschoolhaarlemmermeer.nl.

Privacy voorwaarden

Wij maken voor onze administratie en communicatie gebruik van PLANMYSPORT. Voor wat betreft het vastleggen van persoonlijke gegevens gelden de volgende privacy voorwaarden.

Voor onze medewerkers

Wij werken met PLANMYSPORT. Na inloggen kunnen onze medewerkers hieronder de producten opstarten.